AANKONDIGING 7 MAART UITREIKING 750STE SCHOLINGSVOUCHER